יום שני , 25 מאי 2020

מסתמן: מבקר המדינה יתנגד לפיטורי גזבר עיריית שדרות

מזה כשנה וחצי מתנהל במשרד מבקר המדינה בירור בעניינו של גזבר עיריית שדרות קובי אילוז שזומן לשימוע לפני פיטורים. כזכור, רגע לפני הבאת עניינו לדיון במועצת העיר נחשף כי מתנהלת חקירת יאח"ה בעקבות תלונתו, בשל כך הוא קיבל צו הגנה. לאחרונה הועברה לעירייה טיוטת דו"ח המבקר בסוגיה ובה התייחסות לשורה של נושאים שנבדקים במשטרה מזה שנתיים וחצי.

אחרי שנה וחצי של חילופי האשמות קשים בין עיריית שדרות ובכיריה לגזבר קובי אילוז במסגרת הבדיקה שמבצע מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף חיים שפירא באשר לניסיונות להביא לפיטוריו של אילוז, לאחרונה התגבשה טיוטת הדו"ח שהוגשה לעיריית שדרות לתגובה (ולכן אסורה עדיין בפרסום) .מבלי להיכנס לשורה של נושאים רגישים שנמצאים כבר שנתיים וחצי גם על השולחן של המשטרה, השאלה המרכזית של בדיקת המבקר האם פיטורי הגזבר יאושרו. כפי שמסתמן, צפויה התנגדות של מבקר המדינה לפטר את אילוז אולם במצב היחסים הנוכחי קשה מאוד לראות כיצד הצדדים יוכלו להמשיך לעבוד בהרמוניה במיוחד לאור האווירה שעולה מהדו"ח על חוסר אמון מוחלט בין בכירי העירייה ובראשם ראש העיר אלון דוידי לגזבר.

 

ניסיון השימוע שחשף כי מתנהלת חקירה ביאח"ה

כזכור, בחודש נובמבר 2015 זימנה העירייה את אילוז לשימוע בפני מועצת העיר. בהודעה חריפה שיצאה מלשכת ראש העיר הם מנמקים בהרחבה מדוע הוחלט לזמנו לשימוע.  "גזבר העירייה סרב למלא  אחר הנחיות היועץ המשפטי לעירייה, אשר הינו בעל הסמכות המשפטית בעירייה ושומר סף בעירייה ובכך הכשיל אותו בתפקידו. הדברים אף הגיעו לכדי סירוב של הגזבר לאשר תשלום שכ"ט ליועמ"ש חיצוני וכן עבור השתלמויות מקצועיות, זאת למרות אישורם של כלל הגורמים המוסכמים בעירייה. עוד צוין כי הגזבר נהג בזלזול וחוסר כבוד כלפי חוות דעת משפטיות ומקצועיות של היועמ"ש. כך למשל, בעניין העסקת עובדים והעברת פרויקטים לחכ"ל וכן בעניין תשלום לספקים ונותני שירות אשר לא היה חפץ בעיקרם. יתרה מזאת, הגזבר פנה את היוהמ"ש, עו"ד סעדון, עם אמירות פוגענית בדבר אי מקצועיותו ועוד", נטען בין היתר.

בהמשך המכתב מפורטים מעשים שונים של הגזבר, אשר הסבו לכאורה נזק כלכלי עצום לקופת העירייה. למשל נטען, "בעת שהעירייה נמצאת בתוכנית הבראה, ועל אף התחייבויותיה במסגרת 'אבני הדרך' בתכנית ההבראה, כממונה על הכנסות העירייה ונושא הארנונה, נמנע הגזבר מלערוך 'סקר נכסים' באזור התעשייה. רק לאחר התערבותו של ראש העיר, התגלה )באמצעות סקר נכסים ראשוני( כי ישנו חוסר בחיוב ארנונה על סך מיליוני שקלים באזור התעשייה ושטחי מסחר בעיר.  עוד צוין כי על פי דו"ח ביקורת של מבקרת העירייה, התגלו פערי גבייה משמעותיים וכן נכסים אשר חויבו חלקית בלבד. כמו-כן, הגזבר סרב לאשר תשלומים לגורמים חיצוניים שונים. אלו תבעו את העירייה וזו נאלצה לשלם תשלומים גבוהים, לאחר הסכמי פשרה עמם, בניסיון למזער את הנזק הכלכלי".

בנוסף, נטען על-ידי העירייה כי "הגזבר פגע בהכנסות העירייה מארנונה, זאת על ידי מתן הנחיה לגברת יאנה מיכלסון מחברת מגע"ר לא לאכוף גביה של גורמים ספציפיים, המקורבים לו . כמו-כן, במסגרת ניהול כספי העירייה, החליט הגזבר להשאיר בבנק הבינלאומי באשקלון יתרת זכות בסך 30 מיליון ₪, זאת בעוד שבבנק 'דקסיה' ישנה יתרת חובה (בגין הלוואה לטווח קצר) בסך 9 מיליון ₪. התנהלות זו יצרה תשלום ריבית שנתית של למעלה מ-727 אלף שקלים ₪, אשר היו יכולים להיחסך".

 

בעקבות הודעת הזימון לשימוע  שקיבל אילוז הוא שיגר לראש העיר אלון דוידי מכתב ובו הוא דורש לבטל את השימוע, למכתב הוא צרף מזכר של המשטרה שבו נחשף לראשונה כי היחידה הארצית לחקירות הונאה מודה שהיא מנהלת חקירה.  "אומר כבר כעת,  כי הנטען בשימוע נגדי הוא חסר שחר והניסיון להדיח אותי מתפקידי יסודו בכך שלא הסכמתי לתת יד למעשים המנוגדים, לכאורה למנהל התקין ואף לדין. בעניין זה התלוננתי במשטרת ישראל והחקירה בעניין זה עודנה מתנהלת" כתב אז אילוז במכתב. "אני מבקש להציג בפני חברי מועצת העיר, תמונה מלאה של הדברים שנחשפו ונעשו על-ידי ומצויים בחקירת המשטרה, על מנת שיהיה בידי חברי המליאה להבין את הדברים ולהחליט על סמך מלוא המידע שיעמוד בפניהם. פניתי בעניין זה למשטרה ולפרקליטות המחוז על מנת לקבל את אישורם לחשיפת הדברים".

במכתב ששיגרה יאח"ה והגיע לידי "דין וחשבון' נמסר הנימוק לאיסור למסור מידע. "ביחידתנו מתנהלת חקירה בגין תלונת קובי אילוז המשמש כגזבר בעיריית שדרות בחשד לעבירות שחיתות לכאורה של בכירים בעיריית שדרות. קובי אילוז עדכן כי מתנהל הליך בעניינו בפני מועצת עיריית שדרות וכי בכוונתו להציג בפני המועצה ראיות שמסר במסגרת תלונתו. עמדת הפרקליטות והמשטרה היא שהצגת הראיות עלולה לגרום לשיבוש חקירה שהיא עבירה פלילית".

בתוך כך, לאחר מכן קיבל הגזבר אילוז צו הגנה ממבקר המדינה ומאז מתנהל בירור בעניינו, במסגרתו הועלו נגדו עוד שורה של טענות באשר לתפקודו, מנגד הוא העלה שורה של טענות להתנהלות לא חוקית בעירייה, הערכה כי מדובר באותם נושאים עליהם דיווח למשטרה ומזה כשנתיים וחצי נמצאים על שולחנה עד כה ללא התפתחות משמעותית.

הדיווח בחדשות 2: טענות להדלפה לא חוקית

ביום שני האחרון דיווח ערוץ 2 על דו"ח מבקר המדינה שנשלח לעירייה לאחרונה ובו טענות  לאי סדרים. חשוב כבר כעת לומר כי מבקר המדינה לא הגוף החוקר, הוא רק מבצע בדיקה שעיקרה האם לאשר לעירייה לפטר את הגזבר אך אין זה אומר שהוא לא יביע עמדתו באשר לשורה של טענות קשות שהפנה הגזבר נגד בכירי העירייה. למעשה מקריאת הדו"ח ניתן לומר כי לא מדובר בנושאים חדשים, מדובר בנושאים עליהם דווח בעבר ובמסגרת הבירור בעניין ניסיון הפיטורים של הגזבר קובי אילוז נתן המבקר את דעתו. מה שמעניין בסיפור הזה שבתחילת הבדיקה המשטרה אפשרה למבקר לקיים בירור בהיקף מצומצם אולם בהמשך בשל הזמן הרב שחלף החליט המבקר בהסכמת המשטרה השלים את הבדיקה והדו"ח הועבר לאחרונה לעירייה לקבלת התייחסותה לפני הפרסום הסופי.

נציין כי טיוטת הדו"ח עוסקת בשורה של נושאים על פני  19 עמודים, בעניין הגזבר הוא בחן את הקשר בין ניסיון הפיטורים של הגזבר לעובדה שהוא מסר עדות ליאח"ה, השאלה שנשאלה האם היה ניסיון ענייני, המבקר היה חד משמעי בדעתו שאומנם התנהלות הגזבר לא נקייה מליקויים אך לא ממש השתכנע שיש הצדקה לפיטוריו כך שמסתמן שהוא יתנגד גם לאחר שהעירייה תמסור את תגובתה. מה שכן, ככל הנראה המבקר לא יוכל להתעלם מהעובדה שכיום יש חוסר אמון מוחלט בין בכירי העירייה לגזבר עד כדי כך שכל אישור פרויקט או תקציב נתקל בחשדנות שגורמת לעיכובים רבים בביצוע של החלטות שהתקבלו למשל במועצת העיר. לעיתים תטען העירייה תיקון של מפגע מסוכן שיש לתקנו מיידית מתעכב לפעמים זמן לא סביר שמסכן את הציבור. כך או כך, עוד צפויות התפתחויות, בשלב זה לא ברור אם למשטרה שמתנהלת בעצלתיים יש מספיק בסיס להעביר שלב משמעותי בחקירה שכבר מזמן הפכה לגלויה.

בתוך כך, בעיריית שדרות זעמו על הפרסום בחדשות 2 ודורשים ממבקר המדינה באמצעות בא כוחה עו"ד יעקב בורובסקי, לחקור מי הדליף את טיוטת הדו"ח. "הכתב הנכבד מאשר שבידיו מכתבה של אורלי לוינסון ראשת צוות הברור מדובר במסמך שהועבר להתייחסות הצדדים וחלה עליו כמובן חובת הסודיות והחיסיון המלא  כפי שהחוק מורה .המסקנה האחת המתבקשת היא כי המסמך הודלף על ידי בעל גישה חוקית,  אין כל  צורך בפיתוח של חוש בלשי מעמיק כדי להבין כי מדליף המסמך הוא יעקב אילוז ,בין במישרין או בעקיפין  לפיכך הוא חשוד מרכזי בהדלפת המסמך בנוסף לכתבים של הערוץ שהוזהרו על ידנו ואני בטוח שגם  על ידי אנשי משרד מבקר המדינה באיסור פרסום חלקים ממנו, תוכנו או כל פרט מזהה אחר.

בהמשך המכתב נטען: "לצערנו  יעקב אילוז עט כמוצא שלל רב על הניסוח האומלל ,השגוי והמזמין בו בחר צוות הברור להתנסח , שימוש ציני במילים חריפות וחמורות ללא כל תשתית עובדתית. אני משוכנע כי לאור תגובתנו מבקר המדינה ישנה הדברים כמתחייב אך הנזק בהדלפה המגמתית כבר נגרם ותיקונו אפשרי רק בפעולה נחושה, נמרצת ומשולבת כדלקמן: מבקר המדינה מתבקש להורות על הפתיחה בחקירה פלילית לאלתר וזאת בעיקר כדי למנוע את הישנות הפרסומים המגמתיים ,הארסיים שמטרתן אחת הפעלת לחץ חיצוני על אנשי משרד מבקר המדינה ועל המבקר עצמו.

כב' המבקר מתבקש להחיש את החלטתו בעניין ביטול הצו הזמני כפי שנתבקש על ידנו בתגובה לצוות הברור. למבקר המדינה ולאנשי ציוותו ניתנה הזדמנות נוספת לראות ולהבין את משטר האימה ,שקרים, הכפשות וגידופים מצידו של יעקב אילוז המונע משיקולים זרים ומוסט על ידי גורמים פוליטיים הפועלים כאילו אין דין ואין דיין.

איסורי חוק מבקר המדינה מפני מסירת מידע הפכו לאות מתה. ככל שתגובה נחרצת ומעשית תקדים להגיע רמת האמון במוסד מבקר המדינה תעלה ולהיפך".

בא כוחו של רו"ח יעקב אילוז, עו"ד אייל נון, מסר בתגובה:  "רו"ח אילוז לא יצטרף לעירית שדרות בהפרת החוק ובביזוי צוין מבקר המדינה ולא לא יוכל להתייחס לדברים לגופם. נסתפק בכך שנאמר, ביחס להדלפה מטיוטת עמדת המבקר ודרישות העיריה לחקור את ההדלפה, כי רו"ח אילוז אינו קשור להדלפה,   חלילה, וכמו במקרים קודמים בפרשה, ביחס לעירייה, לא נתפלא אם גם הפעם יתברר כי הפוסל במומו פוסל".

לכתבה הבאה:

כתב אישום נגד נהגת מאופקים שדרסה למוות את ניקול קבסה

הנהגת מואשמת בגרימת מוות ברשלנות לאחר שלא הבחינה בקבסה ז"ל חוצה מעבר חציה בתאונה קשה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.