יום שישי , 29 מאי 2020

כצוי: פינטו עתר לבית הדין נגד פיטוריו

שבוע אחרי שקיבל את הודעת הפיטורים הגיש גבי פינטו פקיד הקבלה של בניין העירייה ואחיו של עו"ד אמיר פינטו שהתמודד לראשות העיר, עתירה מנומקת היטב באמצעות עו"ד אוהד סובול בו הם מציגים עמדה חד משמעית על הסיבות שהביאו לפיטוריו. בינתיים, הבקשה לצו מניעה לא התקבלה אך העירייה נדרשת להשיב עד יום שלישי.

סאגת פיטוריו של גבי פינטו, פקיד הקבלה של בניין עיריית שדרות מגיעה לפתחו של  בית הדין לעבודה שיצטרך להכריע אם אכן העירייה ביצעה את הצעד ממניע פוליטי פסול. בעתירה שמנומקת על פני 52 עמודים המשיכו לטעון פינטו ובא כוחו עו"ד אוהד סובול כי מדובר בנקמה פוליטית על רקע מערכת הבחירות האחרונה וכי אין כל צל של ספק כי העיתוי לא מקרי ומדובר בצעד מתוכנן היטב כפי שלטענתם מודה העירייה במסמכים שצורפו לעתירה.

כזכור, יומיים בלבד לאחר שנערך לו השימוע, ערב חנוכה, הוא קיבל מכתב פיטורים שבו הוא אף התבקש לסיים את עבודתו באופן מיידי. מאז פוטר הכין בא כוחו עתירה שהוגשה השבוע לבית הדין לעבודה עם בקשה דחופה לצו מניעה במעמד צד אחד, בקשה שלא התקבלה  "לאחר ששקלתי את טענות המבקש לא מצאתי ליתן צו ארעי במעמד צד אחד שכן לא יגרם נזק בלתי הפיך באי מתן הצו" נימק השופט אך קבע כי על העירייה להשיב בתוך שבוע ימים, קרי עד יום שלישי הקרוב, לאחריו יוחלט אם לבטל את החלטת העירייה עד למתן הכרעה בתיק. כך או כך נדמה כי זה לא הולך להיגמר מהר מאוד.

עיקרי העתירה עוסקים כצפוי בחטאיו של פינטו, כך מתאר עו"ד סובול. "החטא הראשון"- בחודש יוני 2018 העז פינטו לשתף פוסט בפייסבוק שנכתב על-ידי אדם אחר ובו הובעה ביקורת על כך שבבריכת השחייה  ניתן לרכוש בשבת שתייה ואוכל לילדים. "החטא השני"- אחיו אמיר פינטו התמודד בבחירות המקומיות לראשות העיר שדרות.

העתירה שהגיש פינטו.

טענות אלו יש לציין נדונו גם בועדת השימוע מטעם העירייה שדחתה אותם על הסף. גם את הטענות כי לאחר שיתוף הפוסט פנה לעברו מנכ"ל העירייה ורמז כי משרתו בסכנה נדחו בתשובה "לא היה ולא נברא".

חלק נרחב בעתירה עוסק בנימוק התמוה משהו של העירייה כי ההחלטה נובעת מביטול המשרה. בעניין זה ועדת השימוע סיפקה תשובה מתחכמת "אם העירייה הייתה מבקשת לבטל את המשרה לפני הבחירות, היה נאמר:"פיטורים פוליטיים, אחרי הבחירות נאמר "פיטורים פוליטיים". מדובר בהחלטה סבירה במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של העירייה". מנגד, נטען בעתירה בהסתמך על תשובה שסיפק היועץ המשפטי של העירייה עו"ד בני סעדון ב-26.11.18 כי "ההחלטה בדבר ביטול משרת "פקיד הקבלה" התקבלה לפני כחודשיים על-ידי מנכ"ל העירייה" כי ההחלטה נפלה אחרי שעו"ד אמיר פינטו ואחיו של גבי פינטו החליט להתמודד לראשות העיר.

" ההחלטה על ביטול המשרה לא הומצאה למבקש חרף דרישה מפורשת, ספק רב אם אכן התקבלה החלטה שכזו… כאמור, גם אם התקבלה החלטה שכזו הרי שספק אם התקבלה בסמכות וכדין" נטען באשר לנימוק העירייה כי מדובר בביטול משרה. "חרף דרישת המבקש לקבל העתק ההחלטה אודות ביטול המשרה, לא מצאה לנכון העירייה למסור העתק ההחלטה על עצם היום הזה. עובדה זו, כשלעצמה, מלמדת כי העירייה הסתירה את קיומה של החלטה זו במשך למעלה מחודשיים )ככל שאכן התקבלה( או שכלל לא התקבלה החלטה שכזו.התנהלות חסרת תום לב זו, כשלעצמה, מחייבת ביטול החלטת וועדת הפיטורים והשבת המבקש לעבודתו".

בא כוחו של פינטו מבקש להפנות את ביה"ד לפסק דין אחר המתייחס לכך שהעירייה חייבת לנמק היטב צעדים כמו ביטול משרה. אילו למשל ההחלטה הייתה מתקבלת על-ידי משרד הפנים בשל חוסר תקצוב יתכן והדבר היה עוד סביר. "אין לנו אלא לחזור ולהדגיש כי הליך צמצום בו נוקט מעסיק בכלל, קל וחומר מעסיק ציבורי, חייב להיות מתועד ומנומק היטב. זאת, לא רק לשם העמדת דברים על מכונם בעת התרחשותם וכדי שהחלטת הרשות תעמוד על בסיס איתן, אלא כדי שיהא באותו הליך כדי לענות על השקיפות הנדרשת שלאורה אף נתן יהיה לקיים ביקורת שיפוטית כהלכתה. העדרו של תיעוד הליכי קבלת ההחלטה, על כל גלגוליהם, כמו גם העדר הנמקה, מעמיד את הביקורת השיפוטית בפני "השורה התחתונה" בלבד של ההחלטה מושא הדיון. מה גם, שֶ אֶ ל מול החלטה "סתומה" ומרוקנת מתוכן, עשויה להישמע ביתר שאת טענתו של הנפגע, בדבר שיקולים זרים בהם נגועה ההחלטה שהתקבלה בעניינו".

גם בנוגע לטענת העירייה כי מדובר בעובד עם ותק של שנה אחת בלבד, טוען בא כוחו של פינטו לעיוות המציאות והחוק. "המבקש עובד מזה 5 שנים בעירייה בתפקיד זהה, ולכן יש לראותו כ"עובד קבוע" לצורך הליכי הפיטורים הקבועים בחוקת העבודה של עובדי הרשויות המקומיות. בהתאם לכך, העירייה הייתה חייבת לקבל את אישור הוועד לפיטורים אלה וזאת לא נעשה במקרה דנן". על עבודת המבקש כשומר8פקיד קבלה חלות הוראות פרק ג' לחוקת העבודה. בהתאם להוראות אלה כל עובד, עם תחילת עבודתו, נחשב כעובד בניסיון )סעיף 8 )למשך 12 חודשים. עובד שעובד כשבע שנים עבר זה כבר את תקופת הניסיון. העירייה גילתה דעתה כי זו אכן הסיטואציה, בכךשקיבלה את המבקש כעובד מן המניין".

לכתבה הבאה:

משרד הפנים: "בסמכות העירייה לבטל אגרת שילוט"

חבר עיריית שדרות עו"ד אמיר פינטו פנה לפני כשבועיים למשרד הפנים בבקשה לאשר לעירייה פטור …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.