יום רביעי , 26 פברואר 2020
חבר האופוזיציה יניב פרץ. צילום ארכיון: אורי גבאי

יניב פרץ: "אין שקיפות בעירייה,מונעים ממני גישה למסמכים"

חבר מועצת העיר שדרות יניב פרץ פנה למשרד הפנים בטענה שהעירייה לא מאפשרת לו לבצע את עבודת הביקורת שלו. לטענתו, רק לאחרונה התאפשר לו לעיין בדו"ח הכספי לשנת 2018 ממנו עולה כי חל גידול של 3 מיליון ש"ח בהוצאות השכר. "מסתירים מהציבור בזבוז כספים אדיר כל הכנסת עובדים חדשים". עיריית שדרות:"עיריית שדרות פועלת על-פי חוק ומעבירה מסמכים לכל חבר מועצה שפונה כפי שצריך ומבקש מסמכים".

רק לפני מספר חודשים אחרי מספר שנים בתפקיד סיים החשב המלווה את תפקידו בעיריית שדרות לאחר שתוכנית ההבראה הושלמה והמצב הפיננסי השתפר פלאים אלא שחבר מועצת העיר, יניב פרץ מזהיר כי הוא מזהה בדו"ח הכספי לשנת 2018 שהונח בפניו רק לאחרונה התנהלות לא אחראית ובזבוז כספי ציבור בגין הוצאות שכר לעובדים. "כידוע רק לא מזמן העירייה סיימה את תוכנית ההבראה במסגרתה נאלצו עובדים רבים לפרוש והעירייה נדרשה לקיצוצים רבים אבל מה שמדהים הוא שמאז הוכנסו לעירייה עובדים רבים ומסקירה שביצעתי בדוח הכספי של השנה שעברה, תקופת בחירות, העירייה חרגה בהוצאות שכר העובדים במיליוני שקלים" אומר פרץ, "אגב, מבדיקות שונות שביצעתי גם בשנת 2019 הוכנסו לא מעט עובדים אם זה דרך העירייה ואם זה דרך גופים מתוקצבים על-ידי העירייה, הנה רק לאחרונה התמנו שורה של עובדים חדשים ולפי הידוע יש עוד כמה מינויים חדשים בדרך, לפי הבנתי מדובר בקיום הבטחת בחירות ואני לא אעבור על כך לסדר היום. יותר מהכל מטריד אותי שכל המידע הזה מוסתר מהציבור".

כאמור, מזה תקופה ארוכה טוען פרץ כי העירייה מונעת ממנו לבצע את עבודתו. באחת מישיבות ראש העיר אלון דוידי הודיע לו כי כל מסמך שיבקש הוא יקבל אלא שלדבריו בפועל מונעים ממנו את הגישה. "תיקח למשל את דו"ח הכספים לשנת 2018, רק לאחרונה קיבלתי לידיי את המסמכים ויכולתי לעשות את העבודה שלי ולגלות חריגת שכר אדירה,  הוצאות גדולות של פחת המים, אני מזכיר שבאחת הישיבות טען בפניי דוידי כי מדובר בדו"ח שחלקו יושם והנה הדו"ח החדש מגלה כי שום דבר לא השתנה" אומר פרץ שפנה לפני חגי תשרי למנהלת מחוז דרום במשרד הפנים ושטח בפניה את העובדה שהגיש בקשה לקבל מסמכים רבים והעירייה מתעלמת מבקשתו, אין שקיפות בעירייה, מונעים ממני גישה למסמכים. "כל מה שאני מבקש זה לבצע את העבודה הציבורית, לשם כך בחר בי הציבור אבל בעירייה מעדיפים למנוע ממני גישה למסמכים, אני למשל רוצה לברר מה קורה גם בגופים שעובדים עם העירייה, לאן הולכים כל התקציבים שמגיעים מהממשלה.  הנה למשל השתתפות הממשלה מ-2017 ל-2018 גדלה מ-46 מיליון שקלים ל-96,811 מיליון שקלים. ביקשתי לדעת ולקבל פירוט היכן הושקעו כל עשרות המיליונים שניתנו על-ידי הממשלה. זכות הציבור לדעת היא ערך חשוב ביותר ולכל תושב ישנה זכות לדעת להיכן מועברים עשרות המיליונים שניתנים על-ידי הממשלה".

בתחילת השבוע פנה פרץ לראש העיר בדרישה לפרסם את תמצית הדו"ח הכספים כפי שמחייב החוק. לדבריו של פרץ מעיון בדו"ח האחרון עולה כי חל גידול של 3 מיליון ₪ בהוצאות השכר לעובדים. "בתקציב לשנת 2018 תקצבה העירייה את הוצאות השכר בהיקף של 71,476 מיליון שקלים, בפועל ביצעה העירייה 74,607 מיליון שקלים, ניתן לראות כי ישנו גידול ניכר בסעיף הוצאות השכר בהיקף של 3.131 מיליון ₪" כותב פרץ, "לשאלה  מדוע העירייה מוציאה יותר שכר מכפי שתקצבה בחר ראש העיר להתחמק ולא להשיב. לטעמי כנראה שצריך לקלט עובדים ולשלם להם עבור הבטחות בחירות שניתנו. בנוסף אם ניקח את הוצאות השכר בשנת 2017 שעמדו על  67,344 מיליון שקלים לעומת 74,607 מיליון שקלים ב-2018 ניתן לראות כי הגידול בשכר בין שנת 2017 ל-2018 עלה ביותר מ-7 מיליון שקלים".

 ראש עיריית שדרות אלון דוידי בישיבת מועצה. דוחה את האשמות פרץ. צילום ארכיון: אורי גבאי

גם בעניין פחת המים טוען פרץ כי הדו"ח הכספי מוכיח שגם ב2018 העירייה  לא טיפלה בסוגיה שנחשפה גם ב'דין וחשבון' וגם על ידי מבקרת העירייה שטענה בדו"ח לשנת 2017 כי בהיעדר פיקוח מתבצע שימוש ללא מדי מים וקבלנים שמבצעים עבודות גונבים מים. " כמות המים שנרכשה ב2018 עומדת על 2,459 אלפי קוב בפועל כמות המים שנמכרה/חויבה עומדת על 1,798 אלפי קוב. אם כך ניתן לראשות ישנו פחת של 616 אלפי קוב מדי שנה, זאת אומרת פחת בשיעור של 27%. אם ניקח את כמות הפחת שלא שולמה 7.54 כפול 616 מחיר קוב לצרכן נקבל 4,786 מיליון פחת מים מדי שנה. העירייה לא יכולה לאפשר פחת בשיעור כזה וצריכה לפעול בכל הכלים שעומדים לרשותה על מנת לאכוף ולמנוע את התופעות אותן כבר ציינתם בעבר על גניבות מים בהיקפים נרחבים שלא מטופלים על היום לצערנו ועבור חלקם הציבור משלם ביוקר. הגיע העת לא לשתוק יותר בעניין".

בסוף דבריו פרץ מבקש לחזור לסוגיית השקיפות. "ראש העיר הבטיח שקיפות, הוא אפילו הוריד את המחיצות והציב זכוכיות שקופות, לצערי פעם אחר פעם הוא מוכיח שוב שהבטחות לחוד ומציאות לחוד. אני יכול לומר לכם באחריות מלאה וזאת לאור עשרות בקשות לחשיפת מידע שהגשתי על פי חוק לעירייה ורק כמות קטנה מאוד מהם נענתה על ידם כך ששקיפות  זה לא הצד החזק של השלטון. אם הכל בסדר ואין מה להסתיר שיאפשרו לי באמת גישה חופשית לכל המסמכים".

מעיריית שדרות נמסר: "עיריית שדרות פועלת על-פי חוק ומעבירה מסמכים לכל חבר מועצה שפונה כפי שצריך ומבקש מסמכים. בעניינו של יניב פרץ, הוא קיבל לידיו כל מסמך שביקש. יניב פרץ כבר פנה למנהלת המחוז בטענה שהישיבה על דוח הביקורת לא הייתה חוקית והמנהלת אדרבא אישרה את הישיבה ואמרה שהיא לא מוצאת לנכון להתערב. עוד נוסיף, שחבר המועצה יניב פרץ, המכהן כיו"ר ועדת ביקורת, כינס את הוועדה (היום, רביעי) רק לאחר שמנכ"ל העירייה הפציר בו לעשות זאת.

לעצם עניין השכר מדובר בטענה מגוחכת שמביישת את מי שטוען אותה. העיר שדרות גדלה ב-5 השנים האחרונות בלמעלה מ-20% ועקב כך התווספו תקנים, כגון סייעות, חונכות, עובדים סוציאליים, עובדי מוקד ועוד. לקראת סוף השנה המבוקרת, 2018, התקיימו הבחירות ובתום הקדנציה, כמקובל, שולם פדיון ימי חופשה לנבחרי ציבור בשנה זו גם עודכן שכר נבחרים בהתאם להנחיות משרד הפנים, בוצע גידול בתקן עובדי הרשות בחינוך, במוקד, תשלום פיצויים לעובדים שסיימו, עדכון דרגות לכלל העובדים הזכאים לפי החוק. עוד יצוין, כי מדובר בדו"ח ביקורת חיצוני ורואה החשבון שערך את הדוח לא מצא לנכון להעיר על סוגיה זו.

העירייה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם משרדי הממשלה על-מנת שהתושבים יקבלו רמת שירות גבוהה. ראש העיר הבטיח להקים את האגף לשירות התושב ואכן הקים אותו, כולל מוקד שפעם היה מאויש חלקית והיום מאויש 24/7 הן בשגרה והן בחירום. ראש העיר גם גייס כסף לצורך הקמת מנהלת העסקים הקטנים שרואים את טביעות  האצבע שלה בעיר וכמובן רשת מועדוני גיל הזהב וכן הפעילויות הרבות בתחום התרבות, בספורט, בגינון העיר, בניקיון העיר. גם ההכנסות וגם ההוצאות עלו בשנים האחרונות כתוצאה מגידולה של העיר. ראיה להתנהלות נכונה ומושכלת של העירייה בנושא השכר היא שלפי משרד הפנים העירייה מקצה 26% בלבד מתקציבה לטובת השכר, ולכן היא בין הערים היעילות ביותר בישראל, דבר שצוין לשבח על ידי נציגי משרד הפנים. נמשיך לעבוד במלוא המרץ להפרחת העיר ומתן שירות מיטבי לתושבים שלנו".

 

לכתבה הבאה:

הנשיא רבלין נפרד ממויאל: "שליח נאמן של שדרות"

נשיא המדינה, ראובן רבלין שהיה מצוי בקשר אישי עם ראש עיריית שדרות לשעבר ספד לו. …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.