Home חדשות חמישה מועדוני נוער יוקמו בשדרות בהשקעה של 10 מיליון ₪