קסאפו כובש את הראשון וחוגג עם חבריו. צילום: אורי גבאי

Return to article.