ראשי העוטף הבוקר בתחנת שדרות. צילום: אורי גבאי

חזור למאמר.