שחקני שדרות מכונסים לפני המחצית השנייה בה שיחקו טוב יותר. צילום: אורי גבאי

חזור למאמר.