הקפטן אלקבץ מניף עם ראש העיר את הגביע. צילום: אורי גבאי

חזור למאמר.