רפי עמוס שובר את הבצורת בכיבוש השלישי. צילום: אורי גבאי

חזור למאמר.