צח זלינגר, הטוב בשורות שדרות. צילום: אורי גבאי

חזור למאמר.