מדלסי עוצר גם הזדמנות של רפי עמוס. צילום: אורי גבאי

חזור למאמר.