טל כתרן מרצה בפני היזמים. צילום: תומר שונם

חזור למאמר.